ประโยชน์ของเกมที่มีต่อช่วงก่อนวัยรุ่น

ประโยชน์ของเกมที่มีต่อช่วงก่อนวัยรุ่น

“เกมคืออบายมุข เกมคือสิ่งเสพติด” มันคงเป็นคำพูดที่ผู้ใหญ่หลายคนพูดกัน เพราะว่าพวกเขาคิดว่าเกมจะทำให้ลูกหรือว่าหลานของพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เราได้เห็นข่าวมามากมายเกี่ยวกับเด็กติดเกมจนไม่เอาการเรียน หรือ หลายคนที่ได้รับพฤติกรรมความรุนแรงมาจากการเล่นเกม ถึงแม้ว่าเกมจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่ แต่การเล่นเกมก็มีประโยชน์มากมายด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับในกลุ่มวัยทำงานเกมสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ และสำหรับวัยเด็กและวัยรุ่นเกมก็ยังสามารถช่วยให้เขาพัฒนาสมองได้อีกด้วย

ภาพ Pexels

พัฒนาสมองจากการเล่นเกม

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Vermont ในเบอร์ลิงตัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันยาเสพติดแห่งชาติ (National Institude of Drug Abuse) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเกมและพฤติกรรมทางความคิด โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

โดยกลุ่มแรกจะได้เล่นเกม 3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อวัน ส่วนอีกกลุ่มเป็นผู้ที่ไม่เล่นเกม และได้ทำการทดสอบเกี่ยวกับความเร็วในการตัดสินใจ การจดจำข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการทำงานของสมอง

ในการทำแบบทดสอบ ซึ่งผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เล่นเกมอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมงทำแบบทดสอบได้รวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นเกม สาเหตุที่ทำให้ผู้ที่เล่นเกมสามารถทำแบบทดสอบได้เร็วกว่าก็เพราะว่าสมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการจดจ่อและความทรงจำของพวกเขาทำงานได้ดีนั่นเอง

ภาพ Pexels

ถึงแม้ว่าผลของการวิจัยนี้จะแสดงออกให้เห็นว่าการเล่นเกมมีประโยชน์ต่อการทำงานของสมองแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่หลายคนที่ยังคงมีความกังวลว่าการเล่นเกมเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นจะส่งผลเสียต่อลูกหลานของเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพจิตหรือในเรื่องอื่น ๆ

ในเรื่องดังกล่าวมันขึ้นอยู่กับประเภทของเกมที่เล่นด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่า เกมที่ผู้เล่นเกมเล่นเป็นเกมโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตมาก แต่ถ้าหากว่าเกมที่เล่นเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงเป็นเกมแนวสยองขวัญที่มีเนื้อหาน่ากลัวถ้าพูดเล่นไม่มีวุฒิภาวะหรือวิจารณญาณมากพอ ก็เป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้

ภาพ Pexels

การเล่นเกมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าหากเล่นในระยะเวลาที่พอเหมาะพอดีก็อาจจะทำให้เกิดความเพลิดเพลิน แต่ถ้าหากว่าเล่นมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลจาก Technewsworld

ติดตามบทความเรื่องเกมฮิต เกมชั้นนำทั่วโลกได้ที่ Game Mobile 
เวปไซด์ teenee game.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook